Vakonlátó Balogh Róbert vagyok, a Vakonlátò Alapítvány megálmodója. 
 2020-ban elkezdődött a megvalósítás.

 A Vakonlátò csapata két főből áll, Én és Simon Judit az, aki dédelgetjük, szeretgetjük, és dolgozunk azon, hogy az alapítvány sikeres legyen, s hogy megvalósítsuk a kitűzött céljainkat. 

Vakon születtem, így van „némi” tapasztalatom, milyen látássérültként élni.
Azt vallom, hogy jó kapni, de még jobb adni és ez az embereken való segítéssel is így van.


A Vakonlátó Alapítvány abban különbözik az összes Magyarországon lévő
nem kevés látássérültekkel foglalkozó alapítványtól és egyesülettől, hogy olyan dolgokat találunk ki és valósítunk is meg, amilyenek eddig még nem léteztek.

 Szeretnénk önkéntesekkel is bővíteni a csapatot, országosan.

Jelenleg weboldal készítőre van a legnagyobb szükségünk, vannak olyan folyamatok amihez mi nem értünk S elkél a segítség. 

De adomány gyűjtés, szervezés, osztás, kísérés…mind, mind programunk része ahol jól jönnek majd a szorgos kezek és emberek. 

Az alapítvány részletes programja lentebb olvasható. 

A Vakonlátó Alapítvány, mint név az alábbit fejezi ki:

Vak és látó egyben közösen, másrészt a vakok attól, hogy nem látnak, még mindennel tisztában vannak, ami a világon zajlik / történik…

Az biztos, hogy valamiféle pozitívumot fejez ki és semmiképp se valami sajnálatot vagy negatívumot.

Az Alapítvány célja: a Magyarországon hátrányos helyzetben élő emberek, illetve közösségek, különös tekintettel a vak, alig látó vagy gyengénlátó (a továbbiakban: Látássérült) és látássérült roma származású emberek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését és az akadálymentesítést vállalja fel, nevesítve:

– képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

      –  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;

* Az Alapítvány e célokat az oktatás, ismeret-, és kultúraterjesztés, valamint a közösségépítés eszközeivel, az e csoportok iránti előítéletek csökkentése, valamint a fent említett csoportok többségi társadalomba integrálása révén kívánja megvalósítani.

• Rehabilitációs foglalkoztatás;

• Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység;

• Szociális tevékenység;

• Kulturális tevékenység;

• Sport tevékenység.

A fentiek alapján az Alapítvány az alábbi feladatokat is el kívánja látni:

• Látássérült és más fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának elősegítése;

• Közreműködés a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítésében, akár közérdekű igényérvényesítés révén is bíróság és hatóságok előtt; továbbá a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetése révén.

 • Ismeretterjesztés, érzékenyítés, a tudatosság növelése;

• A habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a látássérült személyek számára tervezett támogató-segítő eszközök és technológiák elérhetőségének és ismeretének és használatának elősegítése.

Az Alapítvány az alábbi  tevékenységeket támogatja, illetve kívánja ellátni:

• Tudományos tevékenység, kutatás;

• Akadálymentesítés;

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

• Mentori program;

• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

•Tréningek, képzések szervezése

• Tehetséggondozás

• Előítélet csökkentés

•  A braille írás terjesztése és megőrzése

• Segédeszközök adományozása, egyéb természetbeni támogatás nyújtása a látássérültek számára, a társadalmi integrációjának elősegítése érdekében;

• Segítség nyújtás életviteli nehézségek leküzdéséhez.